چمدان:  عوارض خروج از کشور به یکی از ملزومات سفر خارجی تبدیل شده‌ است. برای اینکه بتوانید این عوارض را به صورت اینترنتی پرداخت کنید باید به سامانه پرداخت عوارض خروج از کشور سداد مراجعه کنید.

در این سامانه ابتدا باید شماره تماس پرداخت کننده و مسافر ثبت شود، در گزینه دیگری باید نوع سفر مشخص شود چرا که هزینه عوارض خروج از کشور برای گزینه‌های سفر سیاحتی، سفر حج، سفر عتبات عالیات هوایی و سفر عتبات عالیات زمینی و دریایی متفاوت است.

نوشتن کد ملی مسافر و کد امنیتی در جاهای مشخص شده هم الزامی است اما نوشتن ایمیل انتخابی است. در صورتی که بخواهید عوارض خروج از کشور چند مسافر را همزمان پرداخت کنید می‌توانید از گزینه افزودن به لیست پرداخت استفاده کنید، در غیر این صورت پس از پرکردن این فرم با کلیک روی گزینه پرداخت مسافران به صفحه درگاه پرداخت اینترنتی هدایت می‌شوید.

پس از پرداخت پیامکی به پرداخت کننده ارسال خواهد شد.

۲۰ دقیقه پس از پرداخت اینترنی عوارض خروج از کشور می‌توانید از مرز عبور کنید.