استفاده از راهنمایان غیر کارت دار قانون شکنی است

علیمحمدی گفت: استفاده از راهنمایان غیر کارت دار قانون شکنی و تخلف صنفی دفاتر خدمات مسافرتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان: معاون گردشگری استان تهران با حضور در جلسه آموزشی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران که سه شنبه شب (۶ آذر ماه) در سالن همایش‌های باغ موزه قصر برگزار شد، گفت: به کار گیری افراد فاقد کارت راهنمای گردشگری در اجرای تور‌های گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتی قانون شکنی و تخلف صنفی محسوب می‌شود.

شهرام علیمحمدی معاون گردشگری استان تهران با اعلام اینکه نظارت بر مبادی حرکت تور‌های زمینی همچون میدان آرژانتین با همکاری انجمن صنفی راهنمایان افزایش خواهد یافت، افزود: به عنوان دستگاه حاکمیتی اجازه نمی‌دهیم خط قرمز‌های در حفظ امنیت، سلامت و ارزش‌های فرهنگی و دینی مسافران با حضور راهنمای غیر کارت مورد تعدی و تهدید قرار گیرد.

معاون گردشگری استان تهران گفت: بیشترین شکایات از عملکرد راهنمایان متوجه افرادی است که به صورت غیر قانونی در قالب راهنمای گردشگری به کار گرفته شده اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان تهران به اندازه نیاز راهنمای کارت دار حضور دارد و از دفاتر خدمات مسافرتی توجیهی برای استفاده از افراد غیرقانونی به عنوان راهنما در کمیسیون رسیدگی به شکایان معاونت گردشگری پذیرفته نمی‌شود.

The post استفاده از راهنمایان غیر کارت دار قانون شکنی است appeared first on توریسم آنلاین.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استفاده از راهنمایان غیر کارت دار قانون شکنی است

علیمحمدی گفت: استفاده از راهنمایان غیر کارت دار قانون شکنی و تخلف صنفی دفاتر خدمات مسافرتی است.

باشگاه خبرنگاران جوان: معاون گردشگری استان تهران با حضور در جلسه آموزشی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران که سه شنبه شب (۶ آذر ماه) در سالن همایش‌های باغ موزه قصر برگزار شد، گفت: به کار گیری افراد فاقد کارت راهنمای گردشگری در اجرای تور‌های گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتی قانون شکنی و تخلف صنفی محسوب می‌شود.

شهرام علیمحمدی معاون گردشگری استان تهران با اعلام اینکه نظارت بر مبادی حرکت تور‌های زمینی همچون میدان آرژانتین با همکاری انجمن صنفی راهنمایان افزایش خواهد یافت، افزود: به عنوان دستگاه حاکمیتی اجازه نمی‌دهیم خط قرمز‌های در حفظ امنیت، سلامت و ارزش‌های فرهنگی و دینی مسافران با حضور راهنمای غیر کارت مورد تعدی و تهدید قرار گیرد.

معاون گردشگری استان تهران گفت: بیشترین شکایات از عملکرد راهنمایان متوجه افرادی است که به صورت غیر قانونی در قالب راهنمای گردشگری به کار گرفته شده اند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در استان تهران به اندازه نیاز راهنمای کارت دار حضور دارد و از دفاتر خدمات مسافرتی توجیهی برای استفاده از افراد غیرقانونی به عنوان راهنما در کمیسیون رسیدگی به شکایان معاونت گردشگری پذیرفته نمی‌شود.

The post استفاده از راهنمایان غیر کارت دار قانون شکنی است appeared first on توریسم آنلاین.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *