ایران به اروپا نیروی کار اعزام می کند؟!!

ایران به اروپا نیروی کار اعزام می کند؟!!

براساس اطلاعیه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرایط مطلوبی را برای اعزام نیروی کار به کشورهای اروپایی (نروژ، دانمارک، فنلاند و سوئد) اختصاص داده می شود.

ایران به اروپا نیروی کار اعزام می کند

موسسه شغلی و کاریابی خارجی آرمان ماندگار صاحب امتیاز دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در کشور دانمارک به فراهم نمودن ۴ زمینه شغلی برای اعزام ۵۰۰ نفر به کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ) خبر داد و از متقاضیان کار در کشورهای مذکور ثبت نام به عمل می آورد.

شرایط پذیرش و اعزام نیروی کار

گروه پرستاری و پیرا پزشکی

 1. حداکثر سن ۵۰ سال.
 2. داشتن حداقل مدرک کارشناسی در هر یک از رشته های پرستاری، بیهوشی و… و سابقه کاری مرتبط.
 3. توانایی مکالمه به زبان انگلیسی (داشتن مدرک زبان الزامی نمی باشد ولی کارجو جهت شروع به کار در رشته تخصصی خود باید دوره های زبان کشور مقصد را که تقریبا رایگان می باشد بگذراند)
 4. موفقیت در مصاحبه در صورت نیاز.

فرآیند اعزام

 1. ثبت نام، مشاوره شغلی و پذیرش متقاضی در صورت واجد شرایط بودن.
 2. انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ ۵۰۰ یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار در داخل ایران توسط متقاضی جهت تائید اولیه مدارک مورد نیاز، تطبیق و بررسی اولیه مدارک تحصیلی، اصلاح رزومه، مصاحبه زبان و هماهنگی های لازم جهت مصاحبه با کارفرما در صورت نیاز. (قسط اول)
 3. تطبیق و ارزشیابی مدارک تحصیلی و کاری.
 4. موفقیت در مصاحبه در صورت نیاز.
 5. حداقل حقوق دریافتی در رشته های پرستاری ۶۵۰۰ یورو می باشد.
 6. پرداخت مبلغ ۳۰۰۰ یورو در رشته های پرستاری به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از معادل سازی مدارک منطبق با رشته، سطح تحصیلی و کاری کارجو و پذیرش در مصاحبه در صورت لزوم (قسط دوم)
 7. پرداخت ۳۰۰۰ یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار جهت دریافت ویزای مربوطه برای شروع به کلاس های زبان و کار (قسط سوم و نهایی)
 8. متقاضیانی که دارای مدرک زبان نیستند در صورت تمایل می توانند ثبت نام نموده و در حین انجام فرآیند کار، خود را به سطح مورد نیاز برسانند.
 9. شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با رشته تحصیلی کارجو می باشد.
 10. امکان همراهی و ملحق شدن همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال در بدو ورود وجود داشته و در صورت تمایل همسر کارجو جهت درخواست و اخذ ویزای کار مجزا تا ۴۰٪ مبلغ کل قرارداد را طبق قوانین وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی (حداکثر ۲۶۰۰ یورو) در سه مرحله، مطابق نحوه پرداخت کارجو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پرداخت خواهد کرد.
 11. در صورت اینکه متقاضی قبل از صدور ویزای کار انصراف دهد ۱۰٪ از مبلغ حقوق دریافتی همراه با هزینه های انجام شده در کشور ایران و کشور مقصد بر اساس اسناد و مدارک را باید به کاریابی بپردازد. (موارد فوق در صورت در خواست ویزای کار همراه نیز صادق می باشد.)
 12. شایان ذکر است از کارجو به جز هزینه ۶۵۰۰ یورو هیچ هزینه ای دریافت نخواهد شد و سایر هزینه های سفارتی و ترجمه و خدماتی در کشور مقصد به عهده کارجو می باشد.
 13. مبلغ قسط دوم و سوم در ابتدای انعقاد قرارداد به صورت چک و امانت تا زمان اجرا شدن شرایط قرار داد دریافت خواهد شد.

گروه پزشکی و دندانپزشکی

 1. حداکثر سن ۵۰ سال.
 2. داشتن حداقل مدرک دکتری عمومی در هر یک از رشته های پزشکی و دندانپزشکی و سابقه کار مرتبط.
 3. توانایی مکالمه به زبان انگلیسی (داشتن مدرک زبان الزامی نمی باشد ولی کارجو جهت شروع به کار در رشته تخصصی خود باید دوره های زبان کشور مقصد که تقریبا رایگان می باشد را بگذراند.)
 4. موفقیت در مصاحبه.

فرآیند اعزام

 1. ثبت نام، مشاوره شغلی و پذیرش متقاضی در صورت واجد شرایط بودن.
 2. انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ ۵۰۰ یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار در داخل ایران توسط متقاضی جهت تائید اولیه مدارک مورد نیاز، تطبیق و بررسی اولیه مدارک تحصیلی، اصلاح رزومه، مصاحبه زبان و هماهنگی های لازم جهت مصاحبه با کارفرما در صورت نیاز. (قسط اول)
 3. تطبیق و ارزشیابی مدارک تحصیلی و کاری.
 4. موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.
 5. حداقل حقوق دریافتی در رشته های پزشکی ۷۰۰۰ یورو می باشد.
 6. پرداخت مبلغ ۳۵۰۰ یورو در رشته های پزشکی و دندان پزشکی به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از معادل سازی مدارک تحصیلی و کاری منطبق با رشته و سطح کارجو و پذیرش در مصاحبه در صورت لزوم. (قسط دوم)
 7. پرداخت ۳۰۰۰ یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار جهت دریافت ویزای مربوطه برای شروع به کلاس های زبان و کار (قسط سوم و نهایی)
 8. متقاضیانی که دارای مدرک زبان نیستند در صورت تمایل می توانند ثبت نام نموده و در حین انجام فرآیند کار، خود را به سطح مورد نیاز برسانند.
 9. شغل یافت شده پس از اتمام دوره زبان و کارورزی طبق قوانین مرتبط با رشته تحصیلی کارجو می باشد.
 10. امکان همراهی و ملحق شدن همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال در بدو ورود وجود داشته و در صورت تمایل همسر کارجو جهت درخواست و اخذ ویزای کار مجزا تا ۴۰٪ مبلغ کل قرارداد را طبق قوانین وزرات کار ، تعاون و رفاه اجتماعی (حداکثر ۲۸۰۰ یورو) در سه مرحله مطابق نحوه پرداخت کارجو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پرداخت خواهد کرد.
 11. در صورت اینکه متقاضی قبل از صدور ویزای کار انصراف دهد ۱۰٪ از مبلغ حقوق دریافتی همراه با هزینه های انجام شده در کشور ایران و کشور مقصد بر اساس اسناد و مدارک را باید به کاریابی بپردازد. (موارد فوق در صورت در خواست ویزای کار همراه نیز صادق می باشد.)
 12. از کارجو به جز هزینه ۷۰۰۰ یورو هیچ هزینه ای از طرف کاریابی دریافت نخواهد شد، سایر هزینه های سفارتی ترجمه و خدماتی در کشور مبدا و مقصد به عهده کارجو می باشد.
 13. مبلغ قسط دوم و سوم در ابتدای انعقاد قرارداد به صورت چک و امانت تا زمان اجرا شدن شرایط قرار داد دریافت خواهد شد.

گروه فنی و مهندسی

 1. حداکثر سن ۴۵ سال
 2. داشتن حداقل مدرک کارشناسی در هر یک از رشته های علوم کامپیوتر، مکانیک ،برق، عمران، صنایع و…. و داشتن سابقه کاری مرتبط.
 3. توانایی مکالمه به زبان انگلیسی (داشتن مدرک زبان الزامی نمی باشد.)
 4. موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.

فرآیند اعزام

 1. ثبت نام ، مشاوره شغلی و پذیرش متقاضی در صورت واجد شرایط بودن.
 2. انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ ۵۰۰ یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار در داخل ایران توسط متقاضی جهت تائید اولیه مدارک مورد نیاز، تطبیق وبررسی اولیه مدارک تحصیلی، اصلاح رزومه، مصاحبه زبان و هماهنگی های لازم جهت مصاحبه با کارفرما در صورت نیاز. (قسط اول)
 3. تطبیق و ارزشیابی مدارک تحصیلی و کاری.
 4. موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.
 5. حداقل حقوق دریافتی در رشته های فنی و مهندسی ۵۵۰۰ یورو می باشد.
 6. پرداخت مبلغ ۲۵۰۰ یورو در رشته های فنی و مهندسی به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از معادل سازی مدارک منطبق با رشته و سطح کارجو و پذیرش در مصاحبه کارفرما در صورت لزوم (قسط دوم)
 7. پرداخت ۲۵۰۰ یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس ازانعقاد قرارداد کار با کارفرما ودریافت ویزای کار. (قسط سوم و نهایی)
 8. متقاضیانی که دارای مدرک زبان نیستند در صورت تمایل می توانند ثبت نام نموده و در حین انجام فرآیند کار، خود را به سطح مورد نیاز برسانند.
 9. شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با رشته تحصیلی کارجو می باشد.
 10. امکان همراهی و ملحق شدن همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال در بدو ورود وجود داشته و در صورت تمایل همسر کارجو جهت درخواست و اخذ ویزای کار مجزا تا ۴۰ ٪مبلغ کل قرارداد را طبق قوانین وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی (حداکثر ۲۲۰۰ یورو) در سه مرحله مطابق نحوه پرداخت کارجو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پرداخت خواهد کرد.
 11. در صورت اینکه متقاضی قبل از صدور ویزای کار انصراف دهد ۱۰٪ از مبلغ حقوق دریافتی همراه با هزینه های انجام شده در کشور ایران و کشور مقصد براساس اسناد و مدارک را باید به کاریابی بپردازد. (موارد فوق در صورت در خواست ویزای کار همراه نیز صادق می باشد.)
 12. از کارجو به جز هزینه ۵۵۰۰ یورو هیچ هزینه ای از طرف کاریابی دریافت نخواهد شد و سایر هزینه های سفارتی و ترجمه و خدماتی در کشور مبدا و مقصد به عهده کارجو می باشد.
 13. مبلغ قسط دوم و سوم در ابتدای انعقاد قرارداد به صورت چک و امانت تا زمان اجرا شدن شرایط قرار داد دریافت خواهد شد.

گروه خدمات

 1. حداکثر سن ۴۵ سال.
 2. داشتن حداقل مدرک کارشناسی در هر یک از رشته های مدیریت ، بازرگانی ، حسابداری ، هتل داری و… و سابقه کاری مرتبط.
 3. توانایی مکالمه به زبان انگلیسی (داشتن مدرک زبان الزامی نمی باشد).
 4. موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.

فرآیند اعزام

 1. ثبت نام، مشاوره شغلی و پذیرش متقاضی در صورت واجد شرایط بودن.
 2. انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ ۵۰۰ یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار در داخل ایران توسط متقاضی جهت تائید اولیه مدارک مورد نیاز، تطبیق و بررسی اولیه مدارک تحصیلی، اصلاح رزومه، مصاحبه زبان و هماهنگی های لازم جهت مصاحبه با کارفرما در صورت نیاز. (قسط اول)
 3. تطبیق و ارزشیابی مدارک تحصیلی و کاری.
 4. موفقیت در مصاحبه شغلی در صورت نیاز.
 5. حداقل حقوق در رشته های خدماتی ۴۵۰۰ الی ۷۰۰۰ یورو می باشد.
 6. پرداخت مبلغ ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ یورو در رشته های خدماتی به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از معادل سازی مدارک منطبق با رشته و سطح کارجو و پذیرش در مصاحبه کارفرما (قسط دوم)
 7. پرداخت ۲۵۰۰ الی ۳۵۰۰ یورو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پس از انعقاد قرارداد کار با کارفرما و دریافت ویزای کار (قسط سوم و نهایی)
 8. متقاضیانی که دارای مدرک زبان نیستند در صورت تمایل می توانند ثبت نام نموده و در حین انجام فرآیند کار، خود را به سطح مورد نیاز برسانند.
 9. شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با رشته تحصیلی کارجو می باشد.
 10. امکان همراهی و ملحق شدن همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال در بدو ورود وجود داشته ودر صورت تمایل همسر کارجو جهت درخواست و اخذ ویزای کار مجزا تا ۴۰٪ مبلغ کل قرارداد طبق قوانین وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی (۱۸۰۰ حداقل الی و حداکثر۲۸۰۰ یورو) در سه مرحله مطابق نحوه پرداخت کارجو به کاریابی بین المللی آرمان ماندگار پرداخت خواهد کرد.
 11. در صورت اینکه متقاضی قبل از صدور ویزای کار انصراف دهد ۱۰٪ از مبلغ حقوق دریافتی همراه با هزینه های انجام شده در کشور ایران و کشور مقصد بر اساس اسناد و مدارک را باید به کاریابی بپردازد. (موارد فوق در صورت درخواست ویزای کار همراه نیز صادق می باشد.)
 12. از کارجو به جز هزینه ۴۵۰۰ الی ٧۰۰۰ یورو (این نوسان بستگی به مبلغ فرارداد کاری کارجو دارد) هیچ هزینه ای از طرف کاریابی دریافت نخواهد شد و سایر هزینه های سفارتی و ترجمه و خدماتی در کشور مبدا و مقصد به عهده کارجو می باشد
 13. مبلغ قسط دوم و سوم در ابتدای انعقاد قرارداد به صورت چک و امانت تا زمان اجرا شدن شرایط قرار داد دریافت خواهد شد.

نکات مهم

حق الزحمه کاریابی، حقوق پایه کشور مقصد بدون کسر مالیات می باشد.

در صورت عدم دریافت ویزا توسط کاریابی، تمامی مبالغ اخذ شده عودت داده خواهد شد.

 

متقاضیان با مراجعه به موسسه کاریابی بین الملل آرمان ماندگار و یا تماس با شماره تلفن های زیر می توانند اطلاعات بیشتری از شرایط و بازار کار در کشورهای اسکاندیناوی جمع آوری کنند.

آدرس دفاتر موسسه شغلی و کاریابی خارجی آرمان ماندگار

تبریز، ولیعصر، تقاطع همافر و نظامی مجتمع تجاری اطلس، طبقه ۹ ،واحد ۱۲ و ۱۳
تهران ، سه راه اقدسیه ، اول نیاوران ، مجتمع اطلس مال ، واحد ۴۰۴
Hillerødgade 24, 2200 København کپنهاگ

شماره تماس واتس آپ و تلگرام دفتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی در دانمارک
۰۰۴۵۶۰۹۰۹۴۴۴

شماره تماس دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی آرمان ماندگار
+۹۸ ۴۱ ۳۳۲۴۹۱۹۵
+۹۸ ۴۱ ۳۳۲۴۹۱۹۳

توجه داشته باشید که ثبت نام به منزله پذیرش برای اعزام نمی باشد.

 

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نوشته ایران به اروپا نیروی کار اعزام می کند؟!! اولین بار در پارس توریسم. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *