ابعاد غیرمادی انسان را به گردشگری سوق می‌دهد

رئیس انجمن علمی گردشگری ایران اظهار کرد: افزایش سفرها در جهان، ماهیتی غیر مادی دارد که صرفاً لذات مادی نمی‌تواند منجر به ظهور این جریان درآمدزای عظیم در دنیا شود، بنابراین ابعاد غیر مادی است که انسان را به گردشگری سوق می‌دهد.

ایسنا: محمدحسین ایمانی خوشخو – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ – در جلسه‌ی نخستین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی دانشگاه علم و فرهنگ که با موضوع «نقد و بررسی نظریه گردشگری و معنویت با تاکید بر کتاب گردشگری مذهبی» برگزار شد، با تاکید به اهمیت مفهوم معنویت در گردشگری، نه به عنوان یک گونه سفر، بلکه به عنوان یک رویکرد مغفول مانده در مطالعات گردشگری، گفت: انسان محور کلیدی سفر و گردشگری است و از دو بعد مادی و معنوی تشکیل شده است، در این میان حضور انسان در هستی از دیدگاه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و همگی بر این باورند که بُعد روحانی و معنوی انسان، عنصر حرکت و جستجوی حقیقت و معنا است که انسان را به حرکت و کندوکاو روی زمین وا می‌دارد.

او با اشاره به افزایش سفرها در جهان، این افزایش را ماهیتی غیر مادی دانست که صرفاً لذات مادی نمی‌تواند منجر به ظهور چنین جریان درآمدزای عظیم در دنیا شود و افزود: ابعاد غیر مادی است که انسان را به گردشگری سوق می‌دهد.

وی با اشاره به نظریه گردشگری و معنویت که در سال ۱۳۹۴ از سوی دانشگاه علم و فرهنگ در قالب همایش بین‌المللی برگزار شد، تاکید کرد: معنویت ماهیت بنیادین هستی، انسان و گردشگری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. معنویت فقط به سفرهای مذهبی محدود نمی‌شود، حتی ساده‌ترین گونه سفرها نیز مفاهیم معنوی در درون انسان و هستی قابل دستیابی و دریافت هستند.

او در تعریف نظریه گردشگری و معنویت گفت: انسان از دو بُعد مادی و معنوی تشکیل شده و معنویت به عنوان ماهیت کلیدی انسانی و هستی تعریف می‌شود. انسان روی کره زمین در مسیر تحقق هدف آفرینش خود گام برمی‌دارد. در این میان همسو با ماهیت معنوی انسان و هستی، معنویت در همه گونه‌های سفر بروز و ظهور دارد. نظریه گردشگری و معنویت، ماهیت معنوی وجودی انسان و هستی را در گردشگری بیان می‌کند و در راستای تحقق این هدف ابعاد معنوی انسان و گردشگری شناسایی و با تلاقی انها ماهیت حقیقی سفر اشکار می‌شود.

ایمانی خوشخو با اشاره به چاپ کتاب «گردشگری مذهبی» به عنوان اولین گام در ارائه نظریه گردشگری و معنویت بیان کرد: گردشگری مذهبی گونه مرسوم و رایج انواع سفرها در جهان است و در این کتاب رویکرد متفاوتی ضمن بررسی ماهیت انسان به عنوان گردشگر و عنصر کلیدی ارائه شده است. کتاب گردشگری مذهبی مقدمه‌ای برای ورود به مبانی و رویکردهای گردشگری و معنویت است که قرار است در ادامه کتابی با مضمون مبانی فلسفی گردشگری و معنویت به چاپ برسد.

محمد رسول ایمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی – نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت مفهوم معنویت در مطالعات فلسفه و عرفان، گفت: مفهوم معنویت ماهیت اصلی گردشگری و سفر را به خوبی تعریف می‌کند، چون در کتب عرفان، ادبیات، هنر و فلسفه نمونه‌های زیادی از اهمیت معنویت در سفرهای عرفا و ادیبان مشاهده می‌شود.

سید سعید هاشمی – رئیس دانشگاه علم و فرهنگ – نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت نظریه گردشگری و معنویت، این مفهوم را یکی از عناصر کلیدی و موفقیت گردشگری دانست و مبانی آن را از جمله نقاط قوت دیدگاه متفاوت به گردشگری مذهبی بیان کرد.

او با اشاره به ارزش و اهمیت بالای کتاب گردشگری مذهبی در کشور و نیاز ایران به توسعه این گونه گردشگری، به مفهوم توسعه پایدار و اهمیت آن به ویژه در گردشگری مذهبی تاکید کرد.

منوچهر جهانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ – نیز در صحبت‌هایی با اشاره به برگزاری سه دوره کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت در دانشگاه علم و فرهنگ، برگزاری کرسی و نقد نظریه را از جمله اقدامات ارزشمند در جهت توسعه و ترویج نظریه گردشگری و معنویت در مجامع علمی و دانشگاهی بیان کرد.

علی اکبر مسگر – معاونت گفتمان سازی کرسی‌های نظریه پردازی – نیز برگزاری اولین کرسی ترویجی در دانشگاه علم و فرهنگ را اولین کرسی ترویجی در حوزه مطالعات گردشگری در سطح کشور دانست و با اشاره به اهمیت برگزاری کرسی‌های ترویجی نقد دیدگاه علمی، این اقدام را مسیر توسعه، گسترش و بهبود ارائه دیدگاه‌ها نظریه‌های علمی از سوی اساتید و دانشمندان بیان کرد.

The post ابعاد غیرمادی انسان را به گردشگری سوق می‌دهد appeared first on توریسم آنلاین.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *